H300 Energie en CO2 Een sterk gewas met minder gas (BO-51-002-012, BO-25.11-001-031)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doelstelling

De doelstelling van dit project is de doorontwikkeling van een energiezuinig kas- en teeltconcept voor een tomatengewas, om het absolute energiegebruik van een jaarrondteelt tomaat richting de 10 m3/m2 te brengen. Daarvoor is de kas aangepast op de volgende punten:

  • De isolatiegraad van de kas is in de nacht verder      verhoogd door het installeren van een dubbel gealuminiseerd scherm om het      absolute energiegebruik in de nacht te verlagen. Dit zal ook voor een      demping van de piekmomenten in het gebruik zorgen.
  • Voor de dag is er een extra scherminstallatie met      een transparant energiedoek geïnstalleerd.
  • Integratie van een warmtepomp in het      ontvochtigingssysteem zal naast de voelbare warmte ook het latente      warmteverlies gaan beperken en daarmee een belangrijke bijdrage aan de      verlaging van het absolute energiegebruik leveren. Tevens is hierdoor de      ontvochtigingszekerheid gewaarborgd. Er wordt naar gestreefd niet meer      warmte te oogsten dan noodzakelijk voor het bereiken/handhaven van de gewenste      kasluchttemperatuur.
  • Door aanpassing van het klimaatmanagement wordt:
  • Gestreefd de gewenste temperaturen te bereiken zonder warmte af te luchten.
  • Tools in de klimaatregeling, gewastemperatuur, dauwpuntstemperatuurbepaling, zullen het mogelijk moeten maken dichter op de vochtgrens te kunnen sturen.

Als doelgewas is tomaat genomen welke in een jaarrondteelt in de 2SaveEnergy kas wordt geteeld, waarbij een gezonde energiezuinige teelt, gebaseerd op de principes van Het Nieuwe Telen, voorop  staat.

Met al deze maatregelen moet het mogelijk zijn 65 % besparing op het warmteverbruik bij onbelichte teelten (referentie de gangbare tuinbouwpraktijk tomaat/glasgroenten) bij een gelijke productie en gewaskwaliteit, te bereiken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19