H300 Beleidsondersteuning WEcR (BO-59-005-006, BO-59-004-004, BO-51-002-006, BO-25.11-001-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2017 is gewerkt aan onderstaande 3 onderwerpen.

  1. Economie voor nieuwe kassen
    In aanvulling op WECR-rapport 2016-105 ‘Kansen voor nieuwe kasconcepten. Visie van toekomstgerichte glastuinders op nieuwbouwkassen en klimaatneutraal telen’ zijn de kosten en baten van nieuwe kasconcepten doorgerekend. In de berekeningen is gebruik gemaakt van actuele kennis over lichttransmissie (kasdek/soort glas), lichtbenutting (direct/diffuus licht), lichtverlies (energieschermen) en klimaatverbetering (aanzuigen buitenlucht & mengen luchtlagen). De belangrijkste les van de quickscan was, dat lichttransmissie (kasdek) en lichtverlies (schermgebruik overdag) harder doortellen in het bedrijfseconomisch resultaat dan beperking van het warmtegebruik (energiebesparing). Bij de verdere ontwikkeling van nieuwe kasconcepten moet overdag de lichttransmissie centraal staan en ’s nachts het binnenhouden van warmte.
  2. Kortlopende vragen EZ
    Jaarlijks heeft EZ (inmiddels LNV) korte beleidsmatige vragen rond het energiedossier en glastuinbouw. In 2017 is gewerkt aan de onderwerpen Energiebelasting en technische correctieve CO2-doel glastuinbouw 2020.
  3. Prognose CO2-emissie glastuinbouw  2030
    De glastuinbouw heeft een CO2-doel voor 2020 en de ambitie om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Voor 2030 is beleidsmatig een kwantitatief tussendoel nodig. Hiervoor is een Prognose gemaakt met daarin 3 scenario's. Ook zijn de beleidsmatige aspecten geïdentificeerd die nodig zijn om de scenario's werkelijkheid te laten worden. Dit project wordt begin 2018 afgerond waarna de rapportage wordt gepubliceerd. 
StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/22