H2020 VIRTIGATION (cofin) (KB-34-002-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

VIRTIGATION richt zich op korte-, medium- en lange-termijn oplossingen die moeten leiden tot een duurzame groentenproductie in Europa. Hiervoor wordt een ‘multi-actor approach’ gebruikt met als doel een blijvende impact te hebben op de volledige waardeketen. Het VIRTIGATION-consortium zorgt ervoor dat innovatieve en nieuwe ontwikkelingen tegemoet komen aan de reële behoeften van de groentesector. Hiertoe worden wensen van boeren, voorlichtingsdiensten, onderzoekers, veredelingsbedrijfsleven, gewasbeschermingsindustrie, en consumenten samengebracht. 

Tomaat en Cucurbitaceae (komkommer, meloen, etc.) behoren tot de meest geproduceerde groentegewassen in de wereld. Deze gewassen hebben wereldwijd te maken met virusziektes zoals begomovirussen en tobamovirussen, die de opbrengsten en waarde van de gewassen verminderen, de productiekosten omhoog brengen, en de milieubelasting verhogen als gevolg van gebruik van pesticiden ter bestrijding van de insecten die die virussen verspreiden. Allemaal zaken die we via dit project willen terugdringen. Centraal staat de ontwikkeling van kennis over plant-virus-vector interacties, het ontwikkelen van IPM-oplossingen voor ziektebeheersing, het vinden en karakteriseren van nieuwe virus- en vector resistenties en het ontwikkelen van adequate ‘early-warning’ systemen om al in een vroeg stadium potentieel gevaarlijke virusziekten te identificeren. 

Het VIRTIGATION-consortium bestaat uit 25 universiteiten, onderzoeksorganisaties, bedrijven en brancheorganisaties. Samenwerking en kennisuitwisseling staat centraal. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24