GVB voor zeevisserij (BO-43-119.02-001, BO-43-023.02-003, BO-20-010-076)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor een goede implementatie van het GVB, en de  aanlandplicht in het bijzonder, heeft LNV behoefte aan wetenschappelijk ondersteuning en advies. De focus bij de implementatie van de aanlandplicht ligt op het moment vooral op het voorbereiden en opstellen van regionale discardplannen voor de Noordzee (via de Scheveningengroep) en de Noordwestelijke wateren.

Een ander aandachtspunt is het verkrijgen van een verbeterd overzicht op lopende onderzoeken binnen de voor Nederland relevante regionale groepen, om zodoende tijdig te kunnen anticiperen op voorstellen van andere lidstaten. Daarnaast zal wetenschappelijke ondersteuning gewenst zijn in het kader van de mogelijk herziening van het GVB als gevolg van de evaluatie van de aanlandplicht vanuit de EU. Er wordt gewerkt aan een platform waarbij discardgevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor LNV en zal uitgezocht worden hoe monitoring van discards moet worden aangepast in de context van de aanlandplicht.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/24