Grondsoortenkaart (BO-43-101-011, BO-43-012.02-005, BO-20-004-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het Staatsblad 2005 645 is het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet gepubliceerd, met als bijlage de grondsoortenkaart. Op deze kaart zijn alle percelen in Nederland ingedeeld naar de grondsoorten zand, löss, klei en veen. Het toegestane gebruik van meststoffen is afhankelijk van de grondsoort. Tevens staan op deze kaart waterlopen met mestvrije zones aangegeven. In dit project is het beheer en onderhoud van de grondsoortenkaart geborgd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/22