Groene gewasbeschermingsmiddelen (KB-37-002-060)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het gebruik van groene middelen in de tuinbouw neemt toe vanwege de “Toekomstvisie Gewasbescherming 2030” en het Europese actieplan de “Green Deal”. Deze natuurlijke middelen, zoals schimmels, virussen, bacteriën, plantextracten en feromonen, helpen bij desinfectie, ziekte- en plaagbestrijding of het vergroten van de weerbaarheid van gewassen. Dit onderzoek richt zich specifiek op het gebruik van microbiële middelen in de tuinbouw. De meest gebruikte microbiële biopesticiden in Nederland zijn producten die de bacterie Bacillus thuringiensis bevatten (>80% van de verkoop in 2021).
Bij de huidige voedselveiligheidsmonitoring van gewassen wordt onder andere gekeken naar het pathogene micro-organisme Bacillus cereus. De huidige methode detecteert Bacillus cereus niet specifiek, maar ook nauw verwante bacteriën zoals Bacillus thuringiensis, waardoor recent behandelde producten met Bacillus thuringiensis-biopesticiden in de voedselmonitoring als positief voor Bacillus cereus kunnen worden opgemerkt. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoelang Bacillus thuringiensis-niveaus boven de toegestane grenswaarde van vermoedelijke Bacillus cereus op voedselproducten blijven na gebruik van deze groene middelen. Dit zal worden onderzocht in dit project. Er wordt een methode opgezet in het laboratorium om voedselproducten te behandelen. De aanwezigheid van Bacillus thuringiensis-bacteriën wordt in tijd gemonitord en op deze manier wordt de halfwaardetijd van de onderzochte stammen bepaald. Hierbij zullen verschillende parameters worden onderzocht die invloed hebben op het overleven van de bacteriën op de voedselproducten. Dit onderzoek biedt inzicht in de kans dat recent behandelde gewassen met Bacillus thuringiensis-biopesticiden worden gedetecteerd in de voedselveiligheidsmonitoring als positief voor Bacillus cereus. Dit onderzoek kan gebruikt worden als de basis voor vervolgonderzoek naar de persistentie van Bacillus thuringiensis op gewassen in een praktijksetting.

StatusFinished
Effective start/end date15/05/2331/12/23