GreenBrains Venlo (BO-28.02-001-001, BO-09-002-012)

  • Verkerke, Wouter (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Greenportregio's streven ernaar een effectief kennis en innovatiesysteem te ontwikkelen dat een stevige basis biedt voor het vergroten van de concurrentiekracht en het versterken van de innovatie. Iedere Greenportregio heeft haar eigen aanpak, stadium van ontwikkeling en aandachtspunten. Deze individuele prosessen in de regio’s hebben enerzijds ondersteuning nodig en anderzijds is het belangrijk te leren van deze uiteenlopende ervaringen en ook over regio’s heen de ervaringen samen te brengen en inzichten deelbaar te maken. Dit draagt bij aan het tot stand komen van fysieke en virtuele locaties waar kennis, innovatie en leren worden samengebracht tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek.

Binnen de hierboven geschetste generieke uitdagingen om te komen tot een effectief regionaal kennis en innovatiesysteem, wordt in de regio Venlo dit jaar gewerkt aan twee specifieke punten:

  1. het ondersteunen van ondernemers in het benutten van passende verdienmodellen en het creeren van meerwaarde op hun bedrijf;
  2. het professionaliseren van het kennisloket GreenBrains waarin kennisinstellingen samenwerken om antwoorden te genereren voor vragen van ondernemers in de regio en zo de concurrentiekracht en innovatie in de regio te stimuleren.

Zowel een ondernemersnetwerk (m.b.t. meerwaardecreatie) als een kennisloket zijn manieren of concepten, om kennis bij de ondernemer te brengen zodat die deze kan benutten voor het verbeteren van zijn bedrijfsvoering, het creeren van meerwaarde en innovatie in de regio. In de regio Venlo ligt de focus van het actieonderzoek dus op de kennisvalorisatievraag:  Hoe faciliteer je kennisbenutting door ondernemers, met daaronder de sub-vragen:

-        Hoe organiseer je een kennisloket voor ondernemersvragen om de kennisbenutting te kunnen optimaliseren en innovatie te stimuleren?

-        Hoe organiseer je een lerend ondernemersnetwerk rond innovatiethema’s, met het thema meerwaardecreatie en verdienmodellen als voorbeeld/pilot?

StatusFinished
Effective start/end date23/08/1231/12/15