Graadmeter Natuurwaarde (WOT-04-010-036.82)

Project: EZproject

Project Details

Description

De indicator Trend in kwaliteit van landnatuur (CLO-indicatornummer 2052) is een van de kernindicatoren van het CLO. Deze indicator wordt berekend met behulp van het model Natuurwaarde 2.0. Hiermee worden elke 1 tot 2 jaar nieuwe jaarcijfers bepaald voor de trend in kwaliteit van Nederlandse terrestrische natuur. De Natuurwaarde dient ook als basis voor de bepaling van het Nederlandse gedeelte van de MSA-indicator (CLO-indicatornummer 1440).

De wens is geuit om de Natuurwaarde ook op provinciaal niveau te kunnen bepalen. De provinciale uitwerking van de indicator Natuurwaarde sluit aan bij de decentralisering van het Nederlandse natuurbeleid. De bestaande indicatoren voor landnatuur dienen geïntegreerd te worden met indicatoren voor aquatische natuur. Afstemming tussen aquatische en terrestrische natuur is wenselijk.

Binnen de kernset van biodiversiteitsindicatoren heeft de Natuurwaarde indicator toegevoegde waarde naast een indicator als de Living Planet Index (LPI). Waarbij de LPI recente trends sinds de start van het meetnet laat zien, maakt de Natuurwaarde indicator gebruik van een referentieniveau waarbij de huidige toestand wordt vergeleken met de oorspronkelijke toestand (natuurlijkheid).

Het doel is om in 2017 een eerste prototype van deze indicator te ontwikkelen op landelijk en provinciaal niveau. De indicator zal bestaan uit de huidige kwaliteit (0%-100%) van de in Nederland aanwezige ecosystemen en de ontwikkeling van deze kwaliteit (jaartrends ) in de afgelopen periode. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om op het niveau van ecosystemen ook de arealen en de ontwikkeling (jaartrends) ervan in beeld te brengen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17