Grüne Woche (BO-43-014.01-032)

Project: EZproject

Description

Het project levert een raming en analyse te maken van de handel in landbouwgoederen in 2018, met daarbij een focus op de handelsbetrekking met Duitsland. De handel in landbouwgoederen wordt daarbij in breder perspectief geplaatst. Concreet hierbij gaat het op inzicht in exportverdiensten, wederuitvoer en de positie van Nederland op de wereldmarkt. Dit jaar wordt voor het eerst ook inzicht gegeven in de export van agrokennis en -innovaties, duurzame handel en een casestudie op gebied van handel en circulariteit.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19