Governance structuren voor maatschappelijke betrokkenheid (WOT-04-010-037.04)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nationale Parken willen de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur versterken. Coalities worden gevormd en samenwerkingsvormen ontstaan. Nationale Parken proberen op verschillende manieren hun maatschappelijke betrokkenheid en betekenis voor de regio te versterken: 1) via ruimtelijke opschaling, 2) via verbreding met cultuur (musea, cultuurhistorie, cultuurlandschap) en regionale economie, 3) via opschaling van het type betrokken partijen (niet alleen regionale partijen maar ook landelijke/internationale partijen betrekken via crowd funding partijen, certificaat kopers etc) en 4) via verbreding van het type betrokken partijen (bijvoorbeeld gemeenten Venlo en Eindhoven proberen te betrekken bij De Groote Peel). Het belangrijkste is volgens het PNP en het SNP dat alle parken in beweging zijn en blijven én dat de governance structuur dat faciliteert.

Het doel is om de betekenis na te gaan van verschillende vormen van opschaling en verbreding van Nationale Parken voor de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en voor te verwachten effecten op natuur/biodiversiteit.

Om dit doel te bereiken hebben de onderzoekers de volgende activiteiten in gedachte:

-      de bidbooks en andere visiedocumenten bestuderen (documentanalyse);

-      zo nodig een beperkt aantal verdiepende gesprekken voeren met Nationale Parken;

-      aansluiten bij bijeenkomsten/workshops die het PNP/SNP gaan organiseren in 2017;

-      zo nodig focusgroepen te organiseren voor verdieping. 

Wij verwachten met dit project PBL meer zicht te bieden of en hoe de transities van de Nationale Parken de maatschappelijke betrokkenheid versterken en of de te verwachten effecten op natuur. Voor PNP en SNP verwachten wij dat de resultaten gebruikt kunnen worden om richting te geven aan de processen die nu uitkristalliseren rond de bidbooks als het gaat om de governance rond opschaling en verbreding van Nationale Parken. PNP/expertiseteam governance en de secreataris van het SNP hebben aangeboden als klankbordgroep voor het onderzoek te willen fungeren. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18