Governance of Evidence (KB-36-001-005, KB-24-004-025.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

Beleid en besluitvorming zijn volgens Evidence-based policy principes gebaseerd op objectief en (wetenschappelijk) gevalideerd bewijs. Echter, er is groeiend inzicht dat andere soorten informatie en informatiebronnen, zoals lokale kennis, belangrijk zijn om een compleet beeld te creëren van een vraagstuk en de context. Wetenschappelijke informatie is overwegend kwantitatief en wetenschappelijke modellen vormen een vereenvoudiging van de complexe werkelijkheid waarin sociale en politieke factoren een rol spelen. Om ook andere inzichten en oplossingen voor een vraagstuk mogelijk te maken en belanghebbenden daarbij te betrekken, is alle relevante informatie nodig. Dit nieuwe "bewijs" wordt steeds vaker mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in ICT en nieuwe vormen van gegevensverzameling, zoals in Citizen Science. Maar ook kwalitatieve informatie dient een rol te krijgen in beleidsprocessen. In dit project onderzoeken we in hoeverre andere soorten informatie nu een rol spelen in natuurbeleid, hoe betrokkenen hier tegenover staan, en hoe in het proces van beleidvorming ruimte kan worden gemaakt voor nieuwe vormen van "evidence"

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19