GOV trials (KB-36-002-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

De IBTS ontwikkelt een nieuw tuig, dat getest gaat worden tijdens een Schotse survey. Dit project zorgt er voor dat de WMR tuigenexpert kan deelnemen tijdens deze Schotse tests en kennis kan ontwikkelen over het nieuwe tuig. Deze kennis zal gebruikt worden om een standpunt ten aanzien van dit tuig te verwoorden en om een advies gericht op hoe dit tuig in gebruik genomen zou kunnen gaan worden aan boord van de Tridens.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.