Goede grond voor waterbeheer (KB-24-002-006, KB-14-001-059)

Project: LNV project

Project Details

Description

In Cluster 2 van Bewuste Bodem staat deze vraag centraal: hoe geven we invulling aan effectief bodem- en waterbeheer op perceelschaal en aan maatregelen voor een duurzaam watersysteem met aandacht voor waterkwantiteit en waterkwaliteit, waarbij effectiviteit ook betrekking heeft op kosten en baten? Deze complexe vraag knippen we op in stukjes en proberen we een praktische invulling te geven in twee proeftuinen (Zuid en Oost) met om te beginnen nadruk op effectieve perceelsmaatregelen in de pilotgebieden De Raam en Stegeren.

Met deze informatie kan men de maatregelen afwegen tegen andere maatregelen die genomen kunnen worden op een agrarisch bedrijf of door een waterschap. Het draagt bij aan het inzicht voor de opgaven in het Deltaprogramma, het Deltaplan Agrarisch waterbeheer, de Kaderrichtlijn Water en het mestdossier (Nitraat Actieprogramma).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/20