Global Research Alliance GRA (BO-43-105-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De GRA is een internationale alliantie van landen die zich inzet om de landbouw productie te verhogen, zonder dat de broeikasgas-emissies toenemen en bij voorkeur afnemen. Het netwerk richt zich op uitwisseling van kennis, informatie en technieken om gezamenlijk dit doel te bereiken.

Er moet op korte termijn veel kennis worden ontwikkeld en gedeeld op het gebied van landbouw en klimaat. Het mondiale kennisnetwerk Global Research Alliance (GRA) is hiervoor het geschikte podium. Het ministerie van LNV stelt onderzoekers van Wageningen UR in staat deel te nemen aan de GRA netwerken, om de kennisbasis verder internationaal te ontwikkelen en af te stemmen.

Er is een enorme behoefte om landbouwsystemen aan te passen. Nederland kan de gedegen Nederlandse competenties en expertise inzetten voor de maatschappelijke uitdagingen, maar de inzet biedt ook kansen voor de agro-food sector als één van de belangrijkste economische sectoren in Nederland, getuige ook de topsectoren Agro-Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de GRA, wisselen de aangesloten landen hun inzet op het vlak van landbouwbeleid uit en bundelen hun inzet op het vlak van kennis. Activiteiten ziet men nadrukkelijk als de effectuering van het Parijse  Klimaatakkoord.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse inzet binnen de GRA zich gericht op het goed laten functioneren van de verschillende onderzoeksgroepen van de GRA en betrokkenheid van Nederlandse onderzoekers binnen de netwerken van de GRA.

Naast deze lopende activiteiten heeft de Nederlandse inzet zich vanaf 2019 gericht op activiteiten om het onderwerp Circulaire voedselsystemen op de agenda te krijgen van de GRA. In eerste instantie als specifiek Flagship programma, maar in 2020 is besloten om er een speciaal Netwerk binnen de Integrative Research Group van de GRA van te maken. Een plan van aanpak voor dit netwerk wordt opgesteld en vervolgens moet dat de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Nederlandse onderzoekers zullen hier een leidende rol in gaan spelen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24