Global impact and robustness of national food security plans (KB-35-005-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Als reactie op de COVID-19 crisis worden er protectionistische handelsmaatregelen genomen en nationale voedselzekerheidsplannen opgesteld. In de huidige verbonden wereld zal dit overal in de wereld te merken zijn, en de crisis voor de meest kwetsbare regios en bevolkingsgroepen versterken. Bij het verkennen van de effecten van deze plannen is het nodig om, naast voedselbeschikbaarheid ook de stabiliteit van (lokale) voedselzekerheid mee te nemen. Bovendien zijn alle andere crises die dreigen (zoals klimaatverandering, armoede, watertekorten) niet opeens verdwenen. De verkenning van de effecten van nationale voedselzekerheidsplannen zal dus ook integraal moeten zijn.
In dit project selecteren we aan nieuwe indicatoren voor de stabiliteit van voedselzekerheid. Deze indicatoren gebruiken we bij een integrale assessment van nationale voedselzekerheidsplannen met behulp van de modellen LPJml|MagnetGRID|Magnet. Gezamenlijk maken deze modellen ruimtelijk expliciete projecties van de verweven ontwikkeling van de vraag naar voedsel, handelsstromen, opbrengsten, landgebruik & landgebruiksverandering, en het watergebruik onder scenariocondities. Door deze projecties te evalueren met oog op de stabiliteit van de toekomstige situatie kunnen we inschatten hoe verschillende types crises (lokale plagen, droogte, instortende economieën, een burgeroorlog of een pandemie).
In 2021 zullen we verschillende beleidsscenarios van de implementatie van nationale voedselzekerheidsplannen ontwikkelen. Door vanuit deze scenarios de ontwikkeling van het voedselsysteem te projecteren zullen we de trade offs en synergiën tussen (nationale) voedselbeschikbaarheid, stabiliteit en de impact van het voedselsysteem op de omgeving en de economie (elders ) onderzoeken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20