GLB_Prijsbesluit G&F voor crisis (BO-43-115-074)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nederland heeft een strategisch GLB-plan opgesteld met daarin opgenomen de sectorale interventie groenten en fruit (SIG&F). De SIG&F maakt het mogelijk crisis- en beheersmaatregelen te nemen voor bepaalde groente- en fruitsoorten. Deze maatregelen maken het mogelijk productie of areaal uit de markt te nemen ingeval van overproductie. Areaal wordt uit productie genomen door niet te oogsten of door de producten ‘groen’ (niet rijp) te oogsten. De voorwaarden die de EC stelt aan de crisisbeheersmaatregelen zijn vastgelegd in de gedelegeerde Verordening 2022/126.

In dit project worden de maximumbijstandsbedragen berekend voor het uit de markt nemen van reeds geoogste groenten en fruit en van hectarevergoedingen voor het groen/niet oogsten van groenten en fruit. Daarnaast worden er in dit project vergoedingen voor sorteer- en verpakkingskosten en vervoerskosten bepaald. Het is vijf jaar geleden dat de maximumvergoedingen bepaald zijn. Deze studie zorgt voor een update van de maximumvergoedingen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24