GLB Schoolmelk forfait kosten (BO-43-014.01-071)

Project: LNV project

Project Details

Description

Wageningen Economic Research is gevraagd te bepalen wat een realistische gemiddelde werkelijke kostprijs is per 200 ml schoolzuivel: halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt. De kostprijzen zijn gebaseerd op de realistische schattingen van de kosten voor productie, verwerking, distributie en transport op basis van de actuele gegevens en de declaraties van deelnemende leveranciers.
In dit onderzoek wordt uitgegaan van 2 scenario’s:
• Alleen halfvolle melk en karnemelk, of
• Halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt.

Daaruit blijkt dat, afhankelijk van het scenario dat gekozen wordt, de overheid met een budget van € 2,4 miljoen, 1.500 à 2.000 scholen 2 maal per week voor 20 weken van schoolmelk voorzien met deze kostprijs en een deelnamepercentage van 70% per school.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20