GLB Netwerkstudie voor POP3 (BO-43-014.01-085)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het GLB-netwerk voor het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid beoogt een breed netwerk te worden van allerlei betrokkenen op het vlak van innovatie voor landbouw en plattelandsontwikkeling op nationaal niveau. Om een netwerk te worden van betekenis is het logisch de beoogde netwerkpartijen te betrekken bij de vorming hiervan. De opgave is om het netwerk op zo’n manier te vormen dat de netwerkpartijen zich er mee verbonden voelen. Daarom wordt gewerkt aan een beschrijving van ontwerpvarianten van het toekomstige GLB netwerk met daarbij aandacht voor:

  1. Bewustwording: met het project wordt ingezet op het bij toekomstige netwerkpartners bekendmaken van het GLB netwerk en hun mogelijke bijdrage;
  2. Verkennen van draagvlak bij toekomstige netwerkpartners door afstemming met de belangrijkste netwerkpartners.
  3. Een beschrijving die een bijdrage levert aan het realiseren van het NSP / meer duurzame landbouw;
  4. Een beschrijving die aansluit bij de verordening.

Wageningen Economic Research is gevraagd om middels interviews specifiek een bijdrage te leveren aan de beschrijving van de ontwerpvarianten, op de onderdelen 1 en 2, wat tevens neerslag zal hebben in de onderdelen 3 en 4.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20