GLB Herijking referenties grondgebonden subsidies (BO-43-014.01-047)

Project: LNV project

Project Details

Description

In 2018 is geconcludeerd dat de referenties die ten grondslag liggen aan de tarieven van het ANLB op meerdere onderdelen verouderd zijn. Ze werden ontwikkeld toen er bijvoorbeeld nog melkquota waren, andere bouwplannen, en er gewerkt werd met andere mestwetgeving (zoals MINAS; later werden dit gebruiksnormen). BIJ12 en LNV hechten aan goede referentiewaarden die ten grondslag liggen aan de grondgebonden subsidies, om die te evalueren en daar waar nodig te herijken. In overleg met de provincies is besloten om de technisch economische werkgroep (TEWG) op het gebied van (agrarische) natuur, landschap, landbouw en water te vragen om te adviseren over herijking. Het uitgangspunt blijft hierbij de huidige systematiek zoals gehanteerd in de Catalogus en bij ANLB.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20