Gevolgen Rusland Boycot (BO-20-017-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Rusland heeft in augustus 2014 haar grenzen gesloten voor diverse agrarische producten uit de Europese Unie. Dit had gevolgen voor de Nederlandse agrarische sector die sterk internationaal georienteerd en export gericht is. Op verzoek van EZ heeft LEI de effecten van de Russische boycot voor de agrarische sector in kaart gebracht en de economische schade becijferd, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is met oog op de het vaststellen van steunbedragen per hectare (uitvoering van de interventieregeling) informatie aangeleverd over de fysieke productie van diverse groent en fruitproducten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.