Geschikheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij (BO-43-023.03-005)

Project: EZproject

Description

In het Nederlands Continentaal Plat (NCP) zijn windparken gepland op diverse locaties. Er is onvoldoende informatie beschikbaar over de mogelijke locaties die geschikt zijn om op verantwoorde wijze in de voedselvoorziening uit zee te kunnen voorzien met het oog op de sterk groeiende en migrerende wereldbevolking.

Dit project brengt de relatieve geschiktheid van bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee voor een aantal vormen van medegebruik met betrekking tot een kweek van aantal soorten schelpdieren en zeewier en niet-bodemberoerende vangst van een aantal soorten vissen, schaaldieren en weekdieren. Om de relatieve geschiktheid te beoordelen is in 2018 reeds inzicht gekregen in waar de verschillende soorten kunnen voorkomen en welke condities voor een optimale leefsituatie zorgen (aanwezigheid en leefcondities). Dit heeft geleid tot een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van (potentiële) windparklocaties voor voedselproductie (i.e. kweek of vangst van de betreffende soorten). De vervolgstappen, waaronder een kwantitatieve beoordeling van de (technische) kansrijkheid voor daadwerkelijke productie in deze gebieden door middel van modelberekeningen, worden in dit project uitgevoerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19