Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (BO-43-115-008, BO-43-014.01-029, BO-43-014.02-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het onderzoek in dit thema valt uiteen in drie delen.

Ten eerste: voorbereiding van de nieuwe implementatieperiode van het GLB. Het gaat dan bijvoorbeeld om analyses van de nationale keuzes die Nederland heeft binnen het GLB. Welke keuzes zijn er? En hoe pakken deze keuzes uit voor Nederland? Hoe zijn de keuzes te wegen, gegeven de mogelijk uiteenlopende belangen van de landbouwsector (en van sectoren binnen de landbouw) en de bredere maatschappelijke doelen (natuur, landschap, milieu). De nieuwe implementatieperiode zou van 2021 tot en met 2027 lopen, vanwege vertraging in de Brusselse onderhandelingen, komt er een overgangsperiode van twee jaar (2021 en 2022) en start de nieuwe implementatieperiode op 1 januari 2023.

Ten tweede: evaluaties van diverse instrumenten binnen het GLB. Op reguliere basis zijn strategische plannen en evaluaties daarvan vereist, zoals voor bijvoorbeeld schoolmelk- en schoolfruitregelingen en van de gemeenschappelijke martkordening voor groente en fruit.

Ten derde: ad hoc vragen. Door het jaar heen komen onderzoeksvragen op, als gevolg van ontwikkelingen in de Europese of nationale politieke arena.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22