Gedragsbeinvloeding AB reductie (BO-43-111-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in de afgelopen jaren al flink afgenomen. Er blijven echter nog altijd bedrijven over waar het antibioticumgebruik relatief hoog blijft, En ook in een beperkt aantal (vooral kleine) sectoren lukt het nog niet om het antibioticumgebruik te verlagen. Het is de vraag waar dit aan ligt. Daarom wordt aan de hand van een kort literatuuronderzoek (quick scan) en interviews met sectorvertegenwoordigers onderzocht wat drijfveren en belemmeringen zijn van veehouders om het antibioticumgebruik te verlagen in (vooral kleine) sectoren en op bedrijven waar dit nog niet gelukt is. Ook wordt in deze interviews geïnventariseerd welke instrumenten worden ingezet om tot een lager antibioticumgebruik te komen in de veehouderijsectoren en hoe effectief deze zijn en wat onderliggende oorzaken zijn van het niet in alle sectoren en op alle bedrijven en voor alle subgroepen van veehouders effectief zijn van instrumenten. Tenslotte wordt onderzocht welke aanpassingen in bestaande instrumenten nodig zijn en/ of welke nieuwe tools ontwikkeld moeten worden om tot een wezenlijke reductie in antibioticumgebruik te komen in (vooral kleine) sectoren en op bedrijven waar dit nog niet gelukt is.

In het onderzoek worden inzichten uit de gedragswetenschappen gebruikt. Uitgangspunt daarbij is een gedragsmodel waarmee zowel intrinsieke drijfveren (van veehouders, dierenartsen, voerleveranciers en andere betrokken actoren) om het gebruik van antibiotica te verminderen in beeld gebracht worden, als externe condities die mede bepalen of een beoogd gedrag ook echt uitgevoerd kan worden.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21