Gadoid recruitment indices from existing surveys (KB-36-002-052)

Project: LNV project

Project Details

Description

Momenteel is Nederland betrokken bij verschillende internationale onderzoeken die worden uitgevoerd om informatie te verzamelen over de stand van de Noordzeeharing. Deze onderzoeken bemonsteren niet alleen de doelsoorten, maar ook andere soorten, zoals kabeljauwachtigen. Twee van deze onderzoeken zijn de Downs Recruitment Survey (DRS) in april en de haring akoestische survey (HERAS) in juli. De vangsten van beide bemonsteringprogramma’s vertonen een mate van vermenging van haring met kabeljauwachtigen (schelvis, wijting, kever) die door de jaren heen fluctueert, maar ze zijn altijd aanwezig. Momenteel worden deze gegevens van kabeljauwachtigen niet gebruikt. In dit project zullen de DRS- en HERAS-data opnieuw worden geanalyseerd om onafhankelijke indices voor deze soorten af te leiden voor enkele geselecteerde jaren, met de potentie om deze indices te gebruiken in de relevante ICES-werkgroepen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/23 → 31/12/23