Fytosanitair: Ontsmetting                      (BO-43-102.04-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ontsmettingsapparatuur voor drainwater is voornamelijk in de jaren 80 en 90 getoetst op de verwijdering van pathogenen (bacteriën, schimmels, virussen). In recentere literatuur worden dezelfde referenties genoemd, er is weinig nieuw onderzoek. Het bestaande recept om een log 3 reductie te krijgen kan gehandhaafd blijven (3 minuten 85 oC of 30 s 95 oC). Standaard is in dit en voorgaand onderzoek uitgegaan van een log 3 reductie van de onderzochte pathogeen en niet naar volledige eliminatie van organismen in betreffend water. Momenteel worden verhitting en UV als standaard ontsmettingsmethoden gebruikt in de commerciële praktijk. Combinatie van apparatuur wordt wel gebruikt bij het zuiveren van drainwater vóór lozing om gewasbeschermingsmiddelen af te breken (H2O2 + UV), maar niet om te ontsmetten. In de laatste jaren is ozon weer in opkomst volgens een andere methode als in de jaren 80 en daardoor zeer succesvol, reden om ook deze methode in het onderzoek mee te nemen. Q-vergunninghouders doen onderzoek met Q-organismen en moeten na afloop van het onderzoek organismen uit het afvalwater volledig elimineren. Of dat wordt gerealiseerd (bij zeer persistente organismen) met in de commerciële praktijk gebruikte apparatuur is door de beperkt beschikbare informatie onzeker. In dit onderzoek worden apparaten voor het ontsmetten van drainwater in de substraatteelt getoetst op volledige verwijdering van organismen. Na een eerste literatuurstudie zullen verhitting, UV licht en ozon worden getest. Met de NVWA zal gezamenlijk worden bepaald welke toetsorganismen gebruikt gaan worden, evenals andere te registreren procesparameters. Afrondend wordt een protocol opgesteld voor gebruik door Q-vergunninghouders.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22