Fundament van het Fytosanitair Systeem in Nederland (BO-33.05-004-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het gaat hierbij om:
- Kennis van de biologie, taxonomie, ziektebeelden en (waard)planten en epidemiologie van die organismen
- Het kunnen identificeren van deze organismen met moleculaire technieken (DNA/RNA sequentie)
- het beschikken over goed gekarakteriseerd (true to type)en betrouwbaar referentiemateriaal ondergebracht in referentiecollecties, in combinatie met referentiedata.

Doel

Het doel van onderhavig voorstel is het fundament van het fytosanitair systeem van goed en betrouwbaar referentiemateriaal te voorzien, correcte data van  referentiemateriaal te genereren en op te nemen in een goed en betrouwbaar fytosanitair referentie database (Q-bank). Hiermee kunnen dan op een wetenschappelijke en onafhankelijke manier identificatie en detectie methoden worden ontwikkeld die in internationaal kader geaccepteerd zijn. Handel (zowel binnen de EU als ook naar derde landen) zal hierdoor worden versoepeld en vastleggingen zullen worden geminimaliseerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17