Functionele interpretatie van metabolomics en transcriptomics data (KB-17-003.01-004)

  • Hendriksen, Peter (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het RIKILT past omics-technologie toe voor karakterisering van toxiciteit van bepaalde voedingsmiddelen of contaminanten, ontwikkeling van effect-gebaseerde in vitro bioassays, veiligheidsanalyse en detectie van nieuwe genetische gemodificeerde organismen (GGO’s). Dit project beoogt ontwikkeling van bioinformatica tools op Next Generation Sequencing (NGS), system biology en biologische interpretatie van omics data.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.