Fosfor efficiency vleesvarkens (KB-30-002-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

De huidige behoeftenormen voor verteerbaar fosfor (vP) voor vleesvarkens zijn gericht op het behalen van een (bijna) maximale botmineralisatie. Echter, dit kan leiden tot fosforgehalten in het voer die hoger zijn dan nodig voor het behalen van optimale groeiprestaties en het voorkomen van beengebreken. Dit kan leiden tot een overmatige excretie van P in de mest met negatieve gevolgen voor milieu, kosten voor afvoer en verwerking van mest en beschikbaarheid van anorganische P bronnen op de lange termijn. De doelstelling van dit project is om middels een meta-analyse 1) vP behoeftenormen af te leiden voor een maximale groei en minimale voederconversie en 2) een minimaal vP gehalte vast te stellen waarbij beengebreken worden voorkomen.

 

De literatuur wordt onderzocht op studies waarin het effect van toenemende gehalten aan fosfor (P) op groei, voederconversie en eventueel beengebreken zijn onderzocht bij groeiende varkens. De samenstelling van deze rantsoenen wordt doorgerekend waarbij de CVB voederwaarden van grondstoffen voor vP worden gebruikt zodat de resultaten van de verschillende studies met elkaar vergeleken kunnen worden. Middels regressie technieken worden vP gehalten in voer geschat waarbij de hoogste groei en laagste voederconversie gehaald worden.

 

De resultaten van deze meta-analyse geven inzicht in de minimale vP gehalten die nodig zijn voor optimale groei en voederconversie en waarbij geen beengebreken optreden. Deze resultaten kunnen behulpzaam zijn bij het reduceren van P gehalten in voer en van P excretie in het milieu en in het reduceren van kosten voor verwerking en afvoer van mest.        

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/16