Foodomics metabole profilering (KB-15-001-020.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

De ontwikkelingen op het gebied van moderne chemisch-analytische technologieën - in het bijzonder in combinatie met massa-spectrometrie – in de afgelopen decennia is vergelijkbaar met die in de ICT revolutie.  Hierdoor is het tegenwoordig mogelijk om uitgebreide chemische profielen te maken van voedingsmiddelen en –grondstoffen. Dit maakt gedetailleerde onbevooroordeelde vergelijkingen van voedselgrondstoffen en hun producten mogelijk. Dergelijke benaderingen (ook wel “metabolomics” genoemd) worden inmiddels veelvuldig toegepast in voedselketenonderzoek, inclusief veredeling (genetische markers voor metabolietenprofiel), groei en ontwikkeling, voedselverwerking en -processing, bewaring, voedselveiligheid en authenticiteit.

            Benutting en vergelijking van de beschikbare gemeten informatie (software) loopt echter achter bij de hardware ontwikkelingen. Het is mogelijk om in korte tijd meer data te genereren, dan er op een conventionele PC past. De grootte van de files en de hoeveelheid informatie, die aanwezig is, heeft als keerzijde dat de tijd die nodig is om de data te analyseren duurder is dan de metingen zelf ondanks de aanwezigheid van met hardware meegeleverde commerciële software pakketten zijn.

            Dit project heeft als basis om de gemeten data en het verkrijgen van relevante informatie uit het geheel in evenwicht te brengen. Derhalve is het o.a. gericht op versnelling van het processen van meetgegevens en het linken van deze gegevens aan stoffen/databases en biologische/genetische/kwaliteits/veiligheids kenmerken. Binnen de instituten wordt gewerkt aan voedselketenonderzoek, inclusief veredeling (genetische markers voor metabolietenprofiel), groei en ontwikkeling, voedselverwerking en -processing, bewaring, voedselveiligheid en authenticiteit. Op dit terrein zijn er al diverse lopende projecten binnen WOT (bij RIKILT) publiek-private samenwerking met o.a. Breed4Food, Feed4Future en voedselproducerende bedrijven (DSM, Unilever, Nestle, Danone, et cetera bij PRI en ASG). WUR-brede samenwerking is derhalve een belangrijk speerpunt van dit project. Hierdoor kunnen de klanten van WUR optimaal worden bediend.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14