Food Systems Seismology (KB-35-008-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

Schokken en verstoringen in voedselsystemen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de mondiale voedselzekerheid. De algemene theorie over de veerkracht van systemen voorspelt dat grote veranderingen in systemen worden voorafgegaan door vroege waarschuwingssignalen (denk aan bv critical slowing down). Voor complexe socio-techno-ecologische systemen met meerdere relevante outputs zijn deze vroege waarschuwingssignalen echter niet triviaal te identificeren. Seismologie van voedselsystemen combineert datawetenschapstechnieken met een diep begrip van de structuur en werking van voedselsystemen om vroege waarschuwingssignalen van systeemveranderingen te identificeren en bruikbare kennis te produceren.

 

Binnen voedselsystemen staat Wageningen UR in contact met de meeste stakeholders via samenwerkingsverbanden en (contract)onderzoek. Tegelijkertijd bezit, verzamelt of onderhoudt Wageningen weinig grote (internationale & gestandaardiseerde) databases met realtime gegevens over de status binnen voedselsystemen. Met dit projectidee gaat Wageningen UR werken aan het opzetten van een data-uitwisselingsinfrastructuur om de gecombineerde en anonieme analyse van operationele data van diverse sets van partners (bedrijfsdata, verkoop, velddata, remote sensing data, experimentele data) mogelijk te maken.

Het project richt zich op drie aspecten:

  1. Data-engineering: de technische kant van het delen van data: welke mogelijkheden zijn er en hoe kunnen we ze organiseren.
  2. Data-science: de combinatie van domein kennis en data-analyse technieken: welke signalen zijn uit de data te halen, en wat vertellen ze ons.
  3. Data-economie: de meerwaarde van datauitwisseling: hoe organiseren we het delen van data en zorgen we ervoor dat het gegenereerde inzicht in het voedselsysteem daar komt waar het een verschil kan maken.

Voor elk van deze aspecten wordt in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is, welke ambities op de middellange termijn kunnen worden gerealiseerd, en hoe deze realisatie vorm kan krijgen (wetenschappelijk en operationeel).

Verschillende deelprojecten zullen beginnen met het benutten van ontwikkelingen in datawetenschap (KB38-DDHT) en het begrip van het functioneren van voedselsystemen (KB35-FWS) om methoden te ontwikkelen voor bijna-realtime vroege detectie van indicaties van verstoring van voedselsystemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21