Food Systems African Deltas (KB-35-008-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deltagebieden leveren een sterke bijdrage aan de voedselproductie en andere eco-systeem-diensten. Ze zijn echter ook bijzonder kwetsbaar voor de effecten van ontwikkeling en klimaatverandering, o.a. door watertekort (droogte) en wateroverlast (overstromingen), zoutgehalte, zuurgraad, vochtigheid, bodemdaling-zeespiegelstijging, plagen en andere ziekten. Deltas zijn economische hotspots, waar veel functies samenvallen en waar veel mensen wonen. Er is dan ook vaak sprake van een grote bevolkingsdruk en een grote druk op landgebruik. Beschikbaarheid van zoet water van voldoende kwaliteit en maximalisatie van het gebruik van verziltende gebieden is een essentieel onderdeel van voedselsystemen in deltas. Daarom is de link van het voedselsysteem met het watersysteem essentieel.

 

Wageningen UR onderzoekt, samen met meerdere stakeholders, nieuwe transitiepaden voor veerkrachtige voedselsystemen in Deltas Under Pressure. Er worden gereedschappen ontwikkeld om deze transities te ondersteunen, waarbij veld-, boerderij-, regionale en nationale niveaus met elkaar worden verbonden om de toekomstige voedselzekerheid te vergroten. Dit project is daarop een aanvulling.

 

Verder levert dit project een bijdrage aan de achtergronddocumentatie van de UN World Food Systems Summit (2021) door onderzoek naar deltas in Afrika, aan de hand van de Nijldelta. Hoewel de Nijldelta niet volledig representatief is voor deltas van Afrika, is het wel bij uitstek een delta waar de biofysische delta eigenschappen combineren met economische belangen, een zeer dichte bevolking en een beperkte watervoorziening. De verschillende onderdelen van het huidige voedselsysteem, inclusief drijfveren en uitkomsten, wordt bestudeerd in relatie met het watersysteem. De output van het onderzoek omvat beleidslijnen voor een duurzaam water-voor-voedselsysteem. Een verwachte uitkomst is ook een identificatie van hoe Egypte het voedselsysteem de komende decennia zal moeten aanpassen. Er wordt samengewerkt met de Delta Alliantie bij het onderzoeken van andere Afrikaanse deltas om ook daar, op een gelijksoortige manier, de inter-relatie van het voedselsysteem en water systeem te identificeren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20