Food System Papers and Special issue Food Security (KB-35-008-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het kader van de Food System Summit in 2021 is een aantal onderzoeken uitgevoerd om lessen te trekken en aanbevelingen te doen voor toekomstige ontwikkeling van het platteland (Rural development) in Low and Middle Income Countries. Deze onderzoeken gebruikten hiervoor de Food System approach. De meeste resultaten zijn verwerkt in het Rural Development Report van IFAD. Om de kennis ook wetenschappelijk toegankelijk te maken worden de onderzoeken in dit project herschreven naar artikelen die gepubliccerd worden in het tijdschrijft Food Security. Ook draagt dit project bij aan het schrijven van enkele blogs over de artikelen om aandacht te genereren voor de verworven inzichten en de opvolging ervan. Het project hangt samen met de projecten KB 35-008-001 Going Bananas (https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Going-bananas-A-food-systems-approach.htm )

en KB35-008-007 Voedsesystemen Afrikaanse Deltas (https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Voedselsystemen-Afrikaanse-deltas.htm ). Van beide projecten zijn de papers gebruikt als achtergrond van het Rural Development Report van IFAD (2021)

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.