Food Safety in Food System Approach (KB-35-006-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Onveilig eten heeft een directe invloed op de volksgezondheid, elk jaar worden 600 miljoen mensen ziek door onveilig voedsel. Onveilig eten tast verder het levensonderhoud en de bestaanszekerheid van mensen aan door een negatieve invloed op de levensmiddelenexport, toerisme, en handel en economische ontwikkeling. Ook in voedselzekerheid speelt het een belangrijke rol, omdat er zonder voedselveiligheid geen voedselzekerheid mogelijk is. Verder gaat in de toekomst de uitputting van zoetwatervoorraden, land- en bodemaantasting en klimaatverandering in combinatie met een snelgroeiende en verstedelijkende bevolking voor nieuwe uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en -zekerheid zorgen. Om mogelijke problemen rond de voedselveiligheid goed aan te kunnen pakken, wordt betrouwbare informatie verzameld over voorkomende gevaren, maar ook de risicos die eraan verbonden zijn. Deze gevaren en risicos worden in kaart gebracht, en strategieën geïdentificeerd om de voedselveiligheid te verbeteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20