Flagship 3: Collaborative design of transformative pathways towards a bio-based circular economy (KB-40-002-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

De transformatie naar een circulaire biobased economie vereist het vaststellen van dromen, ambities en realistische transitiepaden waarlangs goede concrete initiatieven kunnen verbreden, verdiepen en uitbreiden. In dit project onderzoekt een interdisciplinair team van Wageningse onderzoekers op basis van (actie)onderzoek bestaande voorbeelden van deze “small wins” op het gebied van de biobased economie. Op basis van de inzichten ontwikkelen we in een interactief proces transitie paden die bruikbaar zijn voor allerlei maatschappelijke actoren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.