Flagship 2: Alternative futures of a circular bio-based society (KB-40-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Bij de overgang van een lineair naar een volledig circulaire bioeconomie is veiligheid een eerste vereiste. Ten eerste kunnen door hergebruik van afvalstromen nieuwe (onbekende?) gevaren in het systeem worden geïntroduceerd. Bovendien kunnen risicos in een circulair systeem acuut van aard, maar een risico kan ook onstaan ten gevolge van een langdurig cumulatief effect. Ook de interactie tussen gevaren moet worden overwogen: door de introductie van meerdere (complexe) bronnen van input (afval), zal de variatie aan gevaarlijke stoffen in het systeem toenemen. Daarom moeten de effecten van het mengsel in acht worden genomen. Dit project beoogt een risicobeoordelingstool te ontwikkelen om risico's in een circulair systeem te beoordelen. Bovendien wordt er een spatiotemporaal stock & flow-model ontwikkeld om de transmissie van potentiële gevaren in het systeem te bestuderen. Gegevens over de eigenschappen van chemische en biologische gevaren in het systeem worden verkregen als data-input voor het model.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21