Feed4Foodure - deelprogramma B Voeding, Darmgezondheid en Immuniteit (VDI) (BO-22.04-002-001)

  • Hoekman, Arjan (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Feed4Foodure heeft de ambitie om, in intensieve samenwerking met andere

onderzoeksprogramma’s, een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een

duurzame en gezonde veehouderij in Nederland, én de Nederlandse concurrentiepositie in een

mondiale markt te versterken. Daarbij zijn doorbraken noodzakelijk op het gebied van diervoeding

en voedingssystemen. Daarbij zijn drie topprioriteiten benoemd in dit meerjarige

onderzoeksprogramma: 1) “Meer met minder d.m.v. efficiënt nutriëntgebruik” om daarmee de

ecologische footprint van de veehouderij te verkleinen, 2) “Voeding, darmgezondheid en

immuniteit” (VDI) om daarmee een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een vermindering

van het gebruik van diergeneesmiddelen en het verbeteren van het dierwelzijn, en 3) onderzoek

betreffende “Maatschappelijk verantwoorde veehouderij”, om daarmee dieren adequaat te kunnen

voeren in nieuwe houderijomstandigheden en emissies verder te verlagen.

In deze aanvraag is uitsluitend het deelprogramma VDI beschreven omdat dit beschouwd wordt als een zelfstandige PPS; dit is ook zo afgestemd met het Ministerie van EZ.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.