Feed4Foodure (BO-31.03-005-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het onderzoeksprogramma Feed4Foodure heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland. Speerpunten zijn "Meer met minder door efficiënt nutriëntgebruik", "Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij" en "Voeding, darmgezondheid en immuniteit".

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.