Fairfok (BO-43-013.01-002, BO-20-008-022)

Project: EZproject

Description

Aanleiding voor Fairfok is de maatschappelijke verontwaardiging over gezondheid- en welzijnsproblemen bij honden. Via de media wordt de maatschappij verder 'bewust' gemaakt, gestart vanuit de UK en in Nederland via de media zoals uitzendingen van Zembla en Radar, in dag- en weekbladen en via (maatschappelijke) organisaties. Het beeld is ontstaan dat rashonden door eenzijdig fokken op uiterlijke raskenmerken, maar ook door inteelt door fokken met een kleine en gesloten populatie, per definitie ziek zijn en dat het houden van een rashond vragen om problemen is.

De Raad van Beheer op kynologisch gebied heeft het initiatief genmen om samen met betrokkenen het Plan Fairfok op te stellen. Sinds 2014 werkt ze samen met de andere partijen aan de uitvoering. Over 2015 en 2016 is een voortgangsrapportage gemaakt die aangeeft wat aan activiteiten is uitgevoerd en wat aandacht vraagt.

Doelstelling is om in 2018  de basis voor een gezonde en sociale hond te hebben gelegd.
De funtie van de programmasecretaris is om dit proces te faciliteren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/19