Fairfok (BO-43-013.01-002, BO-20-008-022)

  • van der Peet, Geert (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aanleiding voor Fairfok is de maatschappelijke verontwaardiging over gezondheid- en welzijnsproblemen bij honden. Via de media is en wordt nog steeds de maatschappij verder 'bewust' gemaakt, gestart vanuit de UK en in Nederland via de media zoals uitzendingen van Zembla en Radar, in dag- en weekbladen en via (maatschappelijke) organisaties. Het beeld is ontstaan dat rashonden door eenzijdig fokken op uiterlijke raskenmerken, maar ook door inteelt door fokken met een kleine en gesloten populatie, per definitie ziek zijn en dat het houden van een rashond vragen om problemen is.

De Raad van Beheer op kynologisch gebied heeft het initiatief genmen om samen met betrokkenen het Plan Fairfok op te stellen. Sinds 2014 werkt ze samen met de andere partijen aan de uitvoering. Vanaf 2015 is jaarlijks een voortgangsrapportage gemaakt waarbij de laatste maart 2019 is verschenen. Deze laatste rapportage geeft aan dat het platform met de stakeholders die aan Fairfok werken een vervolg willen geven'. Nieuwe plannen zijn gemaakt onder de naam 'Fairdog'.

Doelstelling is om in 2018  de basis voor een gezonde en sociale hond te hebben gelegd.
De funtie van de programmasecretaris is om dit proces te faciliteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19