F22 Haalbaarheidsstudie luchtafvang NAPRO (BO-43.10-002-030, BO-43-105-056)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het voorstel is de ammoniak en methaan emissies in één systeemproces aan te pakken met een combinatie van ventilatie, afvang en filter, oxidatie en hergebruik technieken. Dit met weinig arbeid voor de veehouder en positieve effecten op het klimaat voor koe en boerengezin, en daarbij ruim tegemoet komende aan de maatschappelijke lange termijn doelen  voor het terug dringen van de methaan en ammoniak gassen. Dus een oplossing voor de lange termijn realiseren.

 

Als eerste stap (1e fase voorstel) staat een haalbaarheidsstudie gepland.

Methaanoxidatie van luchtafvang uit de mestopslag is een lopend Klimaatenvelop project. Dit haalbaarheidsvoorstel sluit erop aan en wil de haalbaarheid van het totaal proces bestuderen van afvang van lucht uit de stal inclusief kelder en mestopslag. Dit door middel van een exploratie met interne WUR afdelingen en vooral ook externe partijen die kennis op dit gebied hebben.

De haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van de criteria: toepasbaarheid en uitvoerbaarheid in bedrijf, reductiepotentieel (spiegelen aan voorspelde reducties in dit voorstel), mate van innovativiteit en inschatting maatschappelijk draagvlak.

 

Als tweede stap (2e fase voorstel; go-no-go moment) zal een klein aantal praktische korte verkenningen worden uitgevoerd om de technieken en praktijken aan een haalbaarheid en inpasbaarheidstoets te onderwerpen. De meest veelbelovende technieken en praktijken worden vervolgens als 3e fase  (na go-no-go moment) voorgelegd ter financiering en dan ingebouwd in lopende projecten of in een zelfstandig onderzoekproject.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23