Evergreen (KB-21-002-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het EFRO-Evergreen project in Noord-Holland zet onder andere in op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid. Met verdiepend onderzoek wordt specifiek het probleem van vruchtrot in fruitteelt opgepakt en de rol van Rhizobacteriën uit weerbare gronden bij het voorkomen van niet alleen bodemgebonden maar ook bovengrondse ziekten in de bollenteelt. Het beoogd resultaat is duidelijkheid  in hoeverre de spectaculaire effecten van Pseudomonaden en Burkholderiabacteriën op opbrengst, ziekteresistentie en gehaltes aan beschermende inhoudsstoffen in Arabidopsis gerealiseerd kunnen worden in bolgewassen en welke reductie in middelengebruik dit mogelijk maakt. Daarnaast wordt gezocht naar handvatten voor beheersing van vruchtrotveroorzakers bij peren in Noord-Holland

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18