Evaluatie Satelliet Data Portaal (BO-43-011.06-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

Abstract

In 2018 is een selectie uit de gebruikers van het Satellietdataportaal (SDP)geinterviewed voor hun ervaringen en resultaten, welke door DG AN in beschouwing kunnen worden genomen bij besluitvorming over het continueren, wijzigen of afbouwen van het SDP als instrument om satellietdata centraal in te kopen en als open data beschikbaar te stellen voor Nederlandse gebruikers. Bevindingen worden gepresenteerd in een rapport en een presentatie.

Achtergrond / Context

In het kader van de investeringsimpuls van de Voedselagenda heeft DG AN in 2017 besloten om de beschikbaarstelling van satellietdata als open data via het SDP met 4 jaar te verlengen. Hierbij is met de Netherlands Space Office (NSO),  -de uitvoerder van deze opdracht, afgesproken om halfweg deze termijn een evaluatie te houden van de bereikte resultaten. Dit is nu aan de orde.

Probleemstelling

De toepassingsmogelijkheden van satellietdata zijn divers, en de ervaringen van de gebruikers van het SDP zijn een belangrijke informatiebron om te bezien of de doelstellingen die DG AN had bij de implementatie van het SDP ook gerealiseerd worden.

Deze doelstellingen betreffen het vergroten van de maatschappelijke, economische en wetenschappelijke baten van satellietdata, de ontwikkeling van een bloeiende down-streamsector in het verwaarden van satellietdata, en het vergroten van de internationale positie van het Nederlandse bedrijfsleven en van kennisinstellingen.

Doelstelling

Inzicht verschaffen voor het toetsingskader van de opdrachtgever DG AN bij besluitvorming over het continueren, wijzigen of afbouwen van het SDP als instrument om satellietdata centraal in te kopen en als open data beschikbaar te stellen voor Nederlandse gebruikers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18