Evaluatie ANLb voorbereiding ecologie (BO-43-023.01-006, BO-11-020-008)

Project: EZproject

Description

Het stelsel van de ANLb-2016 zal waarschijnlijk in 2020 ex post worden geevalueerd. Ecologische resultaten zullen daarvan een belangrijk aspect zijn. Om de ontwikkelingstrends van doelsoorten van de vier leefgebiedtypen (open grasland, open akkers, droge dooradering en natte dooradering) betrouwbaar vast te stellen is het dan nog te vroeg. Daarvoor is een periode van 10-15 jaar of nog langer nodig. Wel kan ex-post worden vastgesteld of als gevolg van het beheer de kwaliteit en omvang van het habitat van de doelsoorten is verbeterd. Hiervoor is een systematiek nodig waarmee de habitatkwaliteit van de vier leefgebiedstypen eenduidig kan worden vastgesteld en die door collectieven en/of vrijwilligers wordt ondersteund en ook door en kan worden gehanteerd.  De ontwikkeling van een dergelijke systematiek is het doel van dit project.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19