Europees referentiecentrum dierenwelzijn Wageningen (BO-43-013.01-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het eerste European Reference Centre for Animal Welfare (EURCAW) is gestart op 1 oktober 2018 onder leiding van Wageningen Livestock Research. De overige twee partners zijn Aarhus University (DK) en het Friedrich Loffler Institut (DE). Het Centre heeft tot doel de EU lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering en handhaving van Europese wetgeving rond het welzijn van varkens. Het gaat daarbij om welzijn op de boerderij (b.v. Directive 2008/120/EC), tijdens transport (Council Regulation (EC) No 1/2005) en tijdens het slachten (Council Regulation (EC) No 1099/2009).

EURCAW zal die ondersteuning verlenen middels 5 activiteiten, die gericht zijn op 1. Coordinated assistance; 2. Animal welfare indicators, 3. Gaps in knowledge, 4. Training en 5. Dissemination. 

In de maanden oktober - december 2018 werd op basis van de behoefte van de lidstaten het werkplan voor de jaren 2019-2022 opgesteld. LNV leverde een belangrijke bijdrage aan dit plan. Het werkplan kwam begin januari 2019 beschikbaar, en loopt twee jaar tot eind 2020. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22