Europees referentiecentrum dierenwelzijn Wageningen (BO-43-013.01-024)

Project: EZproject

Description

Het eerste European Reference Centre for Animal Welfare (EURCAW) is gestart op 1 oktober 2018 onder leiding van Wageningen Livestock Research. Het Centre heeft tot doel de EU lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering en handhaving van Europese wetgeving rond het welzijn van varkens. Het gaat daarbij om welzijn op de boerderij (b.v. Directive 2008/120/EC), tijdens transport (Council Regulation (EC) No 1/2005) en tijdens het slachten (Council Regulation (EC) No 1099/2009).

EURCAW zal die ondersteuning verlenen middels 5 activiteiten, die gericht zijn op 1. Coordinated assistance; 2. Animal welfare indicators, 3. Gaps in knowledge, 4. Training en 5. Dissemination. 

In de maanden oktober - december 2018 wordt op basis van de behoefte van de lidstaten het werkplan voor de jaren 2019-2022 opgesteld. LNV zal een belangrijke bijdrage aan dit plan leveren. Het werkplan is begin januari 2019 beschikbaar. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22