Europees referentiecentrum dierenwelzijn EURCAW (BO-43-111-001, BO-43-013.01-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het eerste European Reference Centre for Animal Welfare (EURCAW) is opgericht door de Europese Commissie (DG SANTE) in 2018, met als doel de EU lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering en handhaving van Europese wetgeving rond het welzijn van varkens. Het gaat daarbij om welzijn op de boerderij (b.v. Directive 2008/120/EC), tijdens transport (Council Regulation (EC) No 1/2005) en tijdens het slachten (Council Regulation (EC) No 1099/2009). Het centrum staat onder leiding van Wageningen Livestock Research. De overige twee partners zijn Aarhus University (DK) en het Friedrich Loffler Institut (DE). EURCAW verleent ondersteuning middels 5 activiteiten, die gericht zijn op 1. Coordinated assistance; 2. Gaps in knowledge, 3. Animal welfare indicators, 4. Training en 5. Dissemination. 

In de maanden oktober - december 2018 werd op basis van de behoefte van de lidstaten het werkplan voor de jaren 2019-2022 opgesteld. LNV leverde een belangrijke bijdrage aan dit plan. Op verzoek van DG SANTE wordt het plan om de twee jaar herijkt, waarbij de prioriteiten van de lidstaten opgevraagd en zoveel mogelijk meegenomen worden. Ook LNV (zowel beleidsdirectie als NVWA) heeft gereageerd op het verzoek suggesties aan te leveren, en deze zijn terug te vinden in de invulling van de tweede helft van werkplan, dat loopt van 2021-2022. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22