EU23057 AgriLoop (BO-57-101-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Concreet doel voor WUR is het verder uitbouwen van kennis rondom reststromen en de mogelijke valorisatie daarvan (nieuwe veilige en plantaardige eiwitbronnen voor voedsel en veevoeders, alsmede het biobased productie potentieel). Kennis vergaard in o.a. Kennisbasis onderzoek (KB-40 Circulair) en Beleidsonderzoek (Circulariteitsindicator) wordt verder doorontwikkeld. Naast biobased potentie van niet-gangbare inzet van biogrondstoffen worden in AgriLoop mogelijkheden in alternatieve toepassingen uitgewerkt.

Deze kennis draagt bij aan een beter kwantitatief inzicht van productiepotentieel, o.a. t.b.v. de eiwitstrategie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26