EU23047 EU4Advice (BO-61-101-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Short Food Supply Chains (SFSC's) zijn een middel voor boeren en voedselproducenten om hun positie in de waardeketen te verbeteren en voor burgers om het vertrouwen, de transparantie, de kwaliteit en de veiligheid van hun voedsel te vergroten. Politieke en sociaaleconomische belemmeringen en hiaten moeten worden aangepakt om de reikwijdte van consument-producentketens (voedselnetwerken) in heel Europa te vergroten en EU4Advice zal de relevante belanghebbenden de nodige instrumenten bieden om dit te bereiken. Een belangrijke uitdaging om dit doel te bereiken, is het verbeteren van het nationale Agrarisch Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS) door nieuwe bestuursmodellen te implementeren die de integratie van SFSC-adviesdiensten vergemakkelijken. EU4Advice zal de basis leggen voor de oprichting van een netwerk van SFSC-adviseurs in heel Europa dat op passende wijze zal worden gestructureerd en zal worden verbonden met een verscheidenheid aan belanghebbenden binnen de nationale AKIS. De ontwikkeling van netwerktools, inhoudelijke kennis voor SFSC-adviseurs, een op maat gemaakte verspreidings-, communicatie- en exploitatiestrategie en effectbeoordelingsplannen zullen een ecosysteem creëren voor de effectieve kennisoverdracht tussen belanghebbenden in de 27 EU-leden. Wageningen Research speelt een grote rol in werkpakket 1 rondom de mapping van de diversiteit in, kennisbehoefte van, en netwerk van korte keten adviseurs en in werkpakket 3 waarin de transformatieve capaciteitsopbouw van korte keten adviseurs centraal staat. Dit project levert nieuwe kennis, vaardigheden en motivatie voor korte keten adviseurs en via hen voor boeren, vissers, telers en andere voedselproducenten. Deze kennisoverdracht vindt al tijdens het project plaats in de living lab, via vier Europese netwerken en via het aanbieden van nieuwe bijscholingscursussen. Na afloop is er een blijvende infrastructuur opgezet voor kennisoverdracht. Dit project levert hiermee het fundament, ‘orgware’, wat ook nodig is voor de ontwikkeling van en kennisoverdracht van andere innovaties (hardware, software) op het gebied van korte keten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/27