EU23039 FOSTER (BO-61-101-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

De visie van FOSTER is een fundament te leggen voor een vernieuwend kennis- en innovatiesysteem (KIS) voor landbouw en voedsel in de EU. Doel daarbij is om inzicht te krijgen in hoe het KIS kan worden ingericht en bestuurd als een stelsel voor voedselsysteemtransitie. De belangrijkste activiteiten zijn 1) het ontwerpen van multidimensionale scenario's van EU-voedselsystemen tot 2040; 2) co-creatie van innovaties in KIS met zes door burgers aangestuurde voedselinitiatieven in de EU, waaronder de TransitieCoalitie Voedsel (TcV) in Nederland; 3) ontwikkeling van aanbevelingen voor kennis- & innovatiebeleid voor voedselsystemen afgestemd op regio’s, sectoren binnen een coherent EU kader; 4) versterken van het netwerk en kennisdeling van Europese voedselinitiatieven met burgerparticipatie en wetenschappelijke samenwerking. Het project levert inzichten hoe de KIS in de komende 5-10 jaar kan worden verbreed van een landbouw-KIS naar een voedselsysteem-KIS. Beoogde toepassingsgebieden daarvoor zijn kennis- en innovatiebeleid (AKIS, EIP AGRI operational groups, toegang tot en richting van topsectoren, toekomstige MMIPs). De vele praktijkgerichte FOSTER activiteiten versterken boer-burgerinitiatieven en gebiedsgerichte voedselsysteemtransities in Nederland en elders in de komende 2-5 jaar.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26