EU22.031 LIVESEEDING - Organic seed and plant breeding to accelerate sustainable and diverse food systems in Europe (BO-56-101-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit wordt bereikt door (i) de ontwikkeling van rassen die geschikter zijn voor biologische en lage input teelten, (ii) het betrekken van ketenpartijen bij de veredeling en (iii) het duidelijk maken van het belang van biodiversiteit voor de productie van voedsel en gezondheid. LIVESEEDING focust op de beschikbaarheid van en vraag naar biologisch uitgangsmateriaal, rassen en het daaruit geproduceerde voedsel en het creëren van netwerken en routekaarten om, op basis van wetenschappelijk onderzoek en bewezen praktijkoplossingen, te komen tot het gebruik van 100% biologisch geproduceerd uitgangsmateriaal in 2035.

Het kiemen van zaden en uitgroei tot kiemplanten is de start van de plantaardige productie, maar ook een gevoelige fase in de levenscyclus van het gewas. Tegelijkertijd nemen door klimaatsverandering de risico’s op biotische en abiotische stress toe. Verminderde mogelijkheden van chemische ondersteuning, via bijvoorbeeld zaadcoating, vereisen andere methoden om de weerstand van kiemende zaden en zaailingen te verhogen. De taak van WR in LIVESEEDING richt zich op methoden voor het produceren van robuustere zaden. Dat betreft enerzijds een hoge kiemkracht van de zaden en anderzijds gebruik maken van het microbioom. Er zijn inmiddels voorbeelden hoe het zaadmicrobioom, dat in miljoenen jaren is geëvolueerd met de planten, kiemplanten tolerantie of zelfs resistentie kan geven tegen pathogenen of de zaailing kan helpen met een efficiëntere opname van nutriënten. Onderzoek aan het zaadmicrobioom heeft zeer grote potenties voor toepassing, maar staat in de kinderschoenen. WR doet onderzoek naar effecten van verschillende vormen van biologische of gangbare zaadproductie op de biodiversiteit en effectiviteit van het zaadmicrobioom.

 

Het project ondersteunt de EU ‘Farm to Fork Strategy’ om in 2030 te komen tot 25% van het landbouw areaal onder biologische productie. Hiervoor is veel hoogwaardig biologisch zaaizaad nodig, met een belangrijke rol voor de Nederlandse zaadbedrijven. LIVESEEDING heeft een holistische aanpak met 37 partners uit 15 landen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/26