EU22007 ClieNFarms - Climate Neutral Farms (BO-59-101-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project is gebaseerd op 20 case studies/living labs, met daarin 1 demonstratiebedrijf, 10 koploperbedrijven en 100 bedrijven voor opschaling. In Nederland wordt zo’n living lab rondom de melkveehouderij opgezet, met De Marke als demo bedrijf, Koeien en Kansen als koplopers, en FrieslandCampina die gaat opschalen naar minimaal 100 melkveebedrijven. In andere landen worden ook living labs voor akkerbouw en andere sectoren opgezet. Op deze bedrijven worden bestaande en nieuwe klimaatmaatregelen getest, waarbij breed gekeken wordt naar oplossingen op dierniveau, voerspoor, mestopslag, bemesting, energiebesparing en CO2 vastlegging. ClieNFarms gaat echter verder en kijkt ook de hoe de toepassing geregeld kan worden en welke organisatorische en financiële oplossingen hiervoor nodig zijn. In het project worden zowel op bedrijfsniveau als meer regionaal/ketenniveau routekaarten voor de korte en lange termijn ontwikkeld die aangeven hoe bedrijven en de keten kunnen bijdragen aan klimaatmitigatie en wat er nodig is voor het opschalen van deze plannen. Met een uitgebreid communicatie pakket wordt ook sterk ingezet op kennisverspreiding.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/25