EU21.008 STARGATE - Sensors and daTA tRaininG toewards high-performance Agri-food SysTEms (BO-68-101-007)

Project: LNV project

Project Details

Description

Specifiek gaat WR workshops organiseren, training schools geven op de onderwerpen ‘imaging & phenotyping’, ‘post-harvest technology’ & ‘metabolomics’. Daarnaast gaan we personeel uitwisselen via short-term scientific missions en research visits met als doel om een netwerk uit te bouwen en vervolgprojecten in te dienen met deze partners. We zullen de inhoudelijke link met de faciliteiten binnen WR benutten om kennis te delen, oa. met de Metabolomics faciliteit bij Bioscience, via Phenomea – de post-harvest faciliteit bij AFSG en Netherlands Eco-phenotyping Centre, zowel de nieuwe NPEC kas als de veld apparatuur.

 

Output:

  • Organisatie van 5 workshops rond de thema's ‘plant phenotyping tools’, ‘metabolomics’ en ‘data management’ ;
  • Organisatie van 3 training schools: ‘Immage analysis’, Post-harvest product quality’ en ‘Analysis and modelling phenotypes for challenging environments’, waarbij alle partners betrokken zijn;
  • CBQF-onderzoekers hands-on training in STSM (Short Term Scientific Missions);
  • 6 papers gepubliceerd met CBQF en ten minste één van de partnerinstellingen, op gebieden die verband houden met prestaties van gewas- en voedselproductiesystemen;
  • Een routekaart om een gezamenlijk PhD-programma op te zetten in innovatieve sensing tools en onderzoek naar datamodellering in de agrovoedingssystemen.
  • Indiening van een MSCA-ITN of een Erasmus-voorstel ter ondersteuning van het programma.

Toepassingsgebieden:

Daarnaast willen we experts uit verschillende domeinen aan elkaar verbinden door inhoudelijke links tussen pre-harvest kennis (fenotypering en metabolomics) met postharvest kwaliteit richting food systems toepassingen. Dit loopt via de betrokken partners:

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.